GummimotorModeller
1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
A1 A1 MAA M1 M1 M1 G1 G:1 G:1 G:1 G:1 G:1 G:1 G:1 G:1 G:1 G:1 G:1 G:1 G:1 G:1 G:1 G:1 G:1 G:1 C1 C1 C1 C1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1* B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1
B1                                                                                                                                                          
C1                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                           
A2 A2 MAM                                                                                 F1G F1G F1G F1G F1G F1G F1G F1G F1G F1G F1G F1G F1G F1G F1G F1G F1G F1G F1G F1G F1G F1G F1G F1G F1G F1G F1G F1G F1G F1G F1G F1G F1G F1G F1G
B2 B2 MBA M 2 M 2 M 2 G2 G:2 G:2 G:2 G:2 G:2 G:2 G:2 G:2 G:2 G:2 G:2 G:2 G:2 G:2 G:2 G:2 G:2 G:2 C2 C2 C2 C2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 F1B F1B F1B F1B F1B F1B F1B F1B F1B F1B F1B F1B F1B F1B F1B F1B F1B F1B F1B F1B F1B F1B F1B F1B F1B F1B F1B F1B F1B F1B F1B F1B F1B F1B F1B F1B F1B F1B F1B F1B F1B F1B F1B
C2 C2 MBM             G-int G-int G-int G-int G-int G-int G-int G-int G-int G-int G-int G-int G-int G-int G-int G-int * Riksmästerskap fr.o.m. 1991 F1B-2 F1B-2 F1B-2
                       
D2 D2 MWM M 3 M 3 M 3 G3        
  Elit                    
                   
SegelModeller
1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
SC SAA S1 S1 S1 S1 S:1 S:1 S:1 S:1 S:1 S:1 S:1 S:1 S:1 S:1 S:1 S:1 S:1 S:1 S:1 S:1 S:1 S:1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 F1H F1H F1H F1H F1H F1H F1H F1H F1H F1H F1H F1H F1H F1H F1H F1H F1H F1H F1H F1H F1H F1H F1H F1H F1H
  SAM                                                                                                                                                      
  SBA                                                         HKG HKG HKG HKG HKG HKG HKG HKG HKG HKG HKG HKG HKG HKG HKG HKG HKG HKG HKG HKG HKG HKG HKG* HKG HKG HKG HKG HKG HKG HKG HKG HKG HKG HKG HKG HKG HKG HKG HKG HKG HKG HKG HKG HKG HKG HKG HKG
  SBM                                                                                                                                 KPG* KPG KPG KPG KPG KPG KPG KPG KPG KPG KPG
  SCA                                                                                                                                                     F1E
SD SCM S2 S2 S2 S2 S:2 S:2 S:2 S:2 S:2 S:2 S:2 S:2 S:2 S:2 S:2 S:2 S:2 S:2 S:2 S:2 S:2 S:2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 F1A F1A F1A F1A F1A F1A F1A F1A F1A F1A F1A F1A F1A F1A F1A F1A F1A F1A F1A F1A F1A F1A F1A F1A F1A F1A F1A F1A F1A F1A F1A F1A F1A F1A F1A F1A F1A F1A F1A F1A F1A F1A F1A F1A F1A F1A
S3 S3 S3 S3 S-int S-int S-int S-int S-int S-int S-int S-int S-int S-int S-int S-int S-int S-int S-int S-int * Riksmästerskap fr.o.m. 1991 * Riksmästerskap F1A-2 F1A-2 F1A-2
FörbränningsmotorModeller
1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
                                            F1 F1 F1 D1 D1 D1 D1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 F1J F1J F1J F1J F1J F1J F1J F1J F1J F1J F1J F1J F1J F1J F1J F1J F1J F1J F1J F1J F1J F1J F1J F1J F1J
                                                                                                                                                          F1C1
    F F F F F F F F F F F F F F F F F F ?                                                                                         F1P F1P F1P F1P F1P F1P F1P F1P F1P F1P F1P F1P F1P
                                                                                                                                                          F1Q
                            F-int F-int F-int F-int F-int F-int F-int F-int F-int F-int F-int D2 D2 D2 D2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 F1C F1C F1C F1C F1C F1C F1C F1C F1C F1C F1C F1C F1C F1C F1C F1C F1C F1C F1C F1C F1C F1C F1C F1C F1C F1C F1C F1C F1C F1C F1C F1C F1C F1C F1C F1C F1C F1C F1C F1C F1C F1C
F1C-2 F1C-2 F1C-2
Fr-o-m 1948 till 1960 SM (Svenskt Mästerskap) enbart i S-int, G-int och F-int.
Fr-o-m 1967 till 1990 SM (Svenskt Mästerskap) i både nationella och FAI-klassade klasser
Fr-o-m- 1991 SM (Svenskt Mästerskap) enbart i FAI-klassade tävlingsgrenar – övriga RM (Riksmästerskap).
(Översiktlig, ej helt komplett, under arbete. )
(Förändringar i klassbenämningar har inte alltid fått omedelbart genomslag i resultatlistor och tävlingsreferat)