1950-talet

1952          
           
           
TVF_1952-2 till 21 saknas TVF_1952-24 till 25 saknas