1972          
   
   
  Populär Mekanik
nr 11 sid 44-46
CO2-modell för RC